Катедра "Международни отношения"

Обновено: петък, 22 април 2016 9:49

Акредитация

Шестгодишна акредитация (2015-2021)

 

Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и цялото професионално направление "Политически науки" в УНСС са акредитирани програмно за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" от НАОА за период от 6 години (Протокол № 16/03.11.2015 на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана). 

Програмна акредитация на ОНС "Доктор" за период от 6 години (Протокол № 16/03.11.2015 на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана) е дадена и на докторската програма "Политология (Международни отношения и външна политика)" от професионално направление "Политически науки" в УНСС. 

Катедра "Международни отношения" е акредитирана програмно за ОНС "Доктор" и по научната специалност "Световно стопанство и международни икономически отношения (Европейско политическо сътрудничество и интеграция)".