Катедра "Международни отношения"

Обновено: събота, 16 април 2016 9:29

Международни комуникации

Характеристика на магистърската програма

Изучавани дисциплини

Основна цел

Магистърската програма „Международни комуникации” има за цел да подготви компетентни кадри за българските медии в областта на външната политика – новинари, коментатори, анализатори, а също и в областта на сигурността. Тя се явява естествено продължение на обучението на бакалаврите със специализации „Медии и журналистика”, „Медия икономика”, „Международни отношения“, „Европеистика”, „Политология”, „МИО”, като остава отворена и за кандидати с други  бакалавърски специализации.

 

2. Допълнителни цели

Изграждане на специалисти, подготвени за работа в динамична информационна среда, мотивирани за непрекъснато развитие и самоусъвършенстване.

Балансът между журналистическото и политологическото направление в образованието по специалността има за цел да мотивира студентите да разгърнат потенциала си комплексно или в предпочитаната от тях област на знанието и основавайки се на новостите в теорията и практиката, да работят за развитието на процесите в съответната сфера.

 

3. Задачи

1. Овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения в сферата на журналистиката и международните отношения;

2. Осигуряване на образователна мобилност и международна сравнимост на получените знания и придобитите способности;

3. Изграждане на професионално-личностни качества и способности и на желание за самоусъвършенстване, самообразоване и продължаващо обучение;

4. Изграждане на оптимална образователна среда, стимулираща професионално общуване на високо ниво и даваща възможност за творческа изява;

5. Съвременно информационно осигуряване на учебния процес.