Катедра "Международни отношения"

Обновено: вторник, 22 март 2016 19:52

Докторска степен

Катедра "Международни отношения" предлага обучение в научна и образователна степен доктор по научна специалност Международни отношения и външна политика и по научна специалност Световно стопанство и МИО (Европейско сътрудничество и интеграция).

Докторантските програми на Катедрата са сред едни от най-предпочитаните в УНСС.

Докторанти и теми на дисертационни изследвания