Катедра "Международни отношения"

Обновено: вторник, 22 март 2016 8:23

Партньори

УНИВЕРСИТЕТИ И ЗВЕНА КЪМ ТЯХ, ПАРТНЬОРИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“

   Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на Факултет за Политически науки във връзка с изпълнение на проект по линия на МОН „Национализъм и евроинтеграционни процеси на Балканите“ – проект НИП 1056 - 2006-2009 г.). 

   Университет „Свети Кирил и Методий“ – Скопие, Република Македония - проект по линия на МОН „Национализъм и евроинтеграционни процеси на Балканите“ – проект НИП 1056 - 2006-2009 г.

  Белградски Университет – Факултет за политически науки - проект по линия на МОН „Национализъм и евроинтеграционни процеси на Балканите“ – проект НИП 1056 - 2006-2009 г.

  Стопански Университет в Братислава – Република Словакия – 2009 г. – участие в научна конференция - проект по линия на МОН „Национализъм и евроинтеграционни процеси на Балканите“ – проект НИП 1056 - 2006-2009 г.

 Тракийски Университет – гр.Одрин – 2008 г.

 Институт за международни отношенияКишинев, Република Молдова – 2011 г. – участие в международна лятна школа „Интеграционни процеси в ЮИЕ“