Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези

На 19.10.2018  г. от 10.00 ч. в зала 5022 ще се проведат защити на магистърски тези на студентите от специалностите "Международни отношения: международна публична администрация" и "Международни отношения: управление на конфликти".  Абсолвентите следва да подадат по две молби, подписани от научните ръководители - една в Катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен" - отдел "Студенти" в срок до 28.09.2018 г.

Срок за предаване на магистърските тези /едно книжно тяло и едно копие на електронен носител - диск/ в срок до 15.10.2018 г.

Галерия снимки от Защити на магистърски тези  ...