Катедра "Международни отношения"

Защити на магистърски тези - спец. "Национална сигурност"

На 23.10.2018 г. от 10.00 ч., зала 1083 /УНСС, Нов корпус, І етаж/ ще се проведат защити на магистърски тези на студентите от спец. "Национална сигурност".  Абсолвентите следва да подадат по 2 молби, подписани от съответните научни ръководители - една в Катедрата /каб.3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен" - отдел "Студенти", в срок до 05.10.2018 г.

Срок за предаване на магистърските тези /едно книжно тяло и едно копие на електронен носител - диск/ - 18.10.2018 г.

 

Галерия снимки от Защити на магистърски тези - спец. "Национална сигурност"  ...