Катедра "Международни отношения"

Покана за участие в годишната научна конференция на катедра "Международни отношения"

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

Катедра „Международни отношения“

П О К А Н А

за участие в годишна научна конференция

ЕВРОПЕЙСКИ РАЗНОГЛАСИЯ И СВЕТОВЕН ХАОС

в памет на доц. д-р Бойко Младенов

 

25 май 2017 г.


          Покана и изисквания                                           

          Заявка за участие

Галерия снимки от Покана за участие в годишната научна конференция на катедра "Международни отноше ...