Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: сряда, 17 май 2017 8:11

Партньори

    Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" има сключени меморандуми за сътрудничество със следните институции и организации:

 • Патентно ведомство на Република България;
 • Адвокатска кантора ARSIS Consulting;
 • Адвокатска кантора "Бенатов & партньори";
 • Адвокатска кантора Виолета Шентова; 
 • Адвокатска кантора "Манев & Партнърс";
 • Адвокатска кантора Цонка Таушанова;
 • Артистаутор;
 • Асоциация на телевизионните продуценти;
 • Българско национално радио;
 • ГД "Национална полиция";
 • Дирекция "Авторско право и сродни права" към Министерство на културата;
 • Комисия за защита на конкуренцията;
 • МУЗИКАУТОР;
 • ПРОФОН;
 • Софарма АД;
 • Фондация "Созопол".