Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: сряда, 21 септември 2016 12:34

Специалности

  Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър":

  • Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител доц. д-р Владя Борисова
  • Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - научен ръководител доц. д-р Мария Маркова
  • Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - научен ръководител доц. д-р Владя Борисова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Сценични изкуства и бизнес" - научен ръководител доц. д-р Мария Маркова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Радиотелевизионна индустрия и бизнес" - научен ръководител доц. д-р Владя Борисова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Издателски бизнес" - научен ръководител доц. д-р Мария Маркова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Музикална индустрия и бизнес" - научен ръководител доц. д-р Владя Борисова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Филмова индустрия и бизнес"  - научен ръководител проф. д-р Виолета Цакова