Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: вторник, 11 юли 2017 8:45

Специалности

  Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър":

  • Интелектуална собственост и бизнес;
  • Творчески индустрии и бизнес.