Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: петък, 29 септември 2017 10:29

Магистри

     

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

за учебната 2017/2018 г.

  • Интелектуална собственост и бизнес - доц. д-р Владя Борисова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - доц. д-р Мария Маркова
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - доц. д-р Владя Борисова