Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: четвъртък, 12 юли 2018 12:35

Магистри

     

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

НА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

за учебната 2018/2019 г.

  • Интелектуална собственост и бизнес 
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" 
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата"