Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: вторник, 06 март 2018 16:52

Бакалаври

  

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

за учебната 2017/2018 г.


Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“: доц. д-р Владя Борисова

 

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата": доц. д-р Владя Борисова

 

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията": доц. д-р Мария Маркова

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“: гл. ас. д-р Николай Крушков

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“: доц. д-р Мария Маркова

Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“: ас. д-р Христин Стрижлев