Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: четвъртък, 12 юли 2018 12:36

Бакалаври

  

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

за учебната 2018/2019 г.


Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата"

 

Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията"

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“: 

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“: 

Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“: