Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: петък, 29 септември 2017 10:28

Бакалаври

  

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

за учебната 2017/2018 г.


Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“: доц. д-р Мария Маркова

 

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“: гл. ас. д-р Николай Крушков

 

Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“: ас. д-р Христин Стрижлев