Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: петък, 09 декември 2016 9:20

Докторски програми

   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" предлага следните докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.:

  • Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата);
  • Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).

    С условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи, можете да се запознаете тук.