Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: четвъртък, 12 юли 2018 12:38

Защита на магистърски тези

Защита на магистърски тези за учебната 2018/2019 г. 

Първа сесия: м. юли 2018 г.

Втора сесия: м. октомври 2018 г.

Трета сесия:  м. март - 2019 г.

Четвърта сесия: м. юли 2019 г.

Определната дата за защита на магистърски тези, както и сроковете за подаване на необходимите документи за допускане до нея, можете да следите на сайта на катедрата и на информационните табла пред кабинет 1076.

Можете да се запознаете с правилата за организиране и провеждане на защити на магистърски тези в приложения документ.

Прикачени файлове:

application/pdf Правила за защита на магистърски тези.pdf - 5088 KB

application/pdf Молбa за утвърждаване на избраната тема за дипломна работа и за научен ръководител по нея.pdf - 157 KB

application/pdf Декларация.pdf - 153 KB