Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: четвъртък, 12 юли 2018 12:38

Държавен изпит

Държавни изпити за учебната 2018/2019 г.

Първа сесия: 04.07.2018 г. - 14.07.2018 г.

Втора сесия: м. септември - м. октомври 2018 г.

Трета сесия: м. февруари - м. март 2019 г.

Четвърта сесия: м. юни -м. юли 2019 г.

Определната дата за провеждане на държавен изпит, както и сроковете за подаване на молба за допускане до него, можете да следите на сайта на катедрата както и на информационните табла пред кабинет 1076.

Въпросник за държавния зрелостен изпит можете да получите от административния секретар на катедрата в кабинет 1076

Можете да се запознаете с правилата за организиране и провеждане на държавен изпит в приложения документ.

Прикачени файлове:

application/pdf ПРАВИЛА.pdf - 3343 KB