Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: четвъртък, 08 септември 2016 10:44

Държавен изпит

Държавни зрелостни изпити за учебната 2016/2017 г.

Първа сесия: 06.07.2017 г. - 15.07.2017 г.

Втора сесия: м. септември - м. октомври 2017 г.

Трета сесия: м. февруари - м. март 2018 г.

Четвърта сесия: м. юни -м. юли 2018 г.

Определната дата за провеждане на държавен зрелостен изпит, както и сроковете за подаване на молба за допускане до него, можете да следите на сайта на катедрата както и на информационните табла пред кабинет 1075Б.

Въпросник за държавния зрелостен изпит можете да получите от административния секретар на катедрата в кабинет 1075Б.

Можете да се запознаете с правилата за организиране и провеждане на държавен изпит в приложения документ.

Прикачени файлове:

application/pdf Правила за провеждане на държавен зрелостен изпит.pdf - 3343 KB