Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: понеделник, 09 октомври 2017 11:37

Учебна практика

Студентите в четвърти курс на обучение задължително провеждат преддипломен студентски стаж.

Можете да се запознаете подробно с указанията за него в приложения документ

"Указания за провеждане на преддипломен студентски стаж".


НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

за учебната 2017/2018 г.


Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“: доц. д-р Мария Маркова

 

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“: гл. ас. д-р Николай Крушков

 

Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“: ас. д-р Христин Стрижлев

Прикачени файлове:

application/pdf Указания за провеждане на преддипломен студентски стаж.pdf - 2382 KB

application/pdf Процедура за провеждане на преддипломен стаж.pdf - 194 KB