Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Обновено: четвъртък, 12 юли 2018 12:39

Учебна практика

Студентите в четвърти курс на обучение задължително провеждат преддипломен студентски стаж.

Можете да се запознаете подробно с указанията за него в приложения документ

"Указания за провеждане на преддипломен студентски стаж".


НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

за учебната 2018/2019 г.


Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес“: 

Учебна практика на студентите в специалност „Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език“: 

Учебна практика на студентите в специалност „Творчески индустрии и бизнес“: 


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЖ

Указания за провеждане на студентски преддипломен стаж

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

СПИСЪК НА ПРИЕМАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ