Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики"

Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики"

1.12.2017 г. 16:32:49 ч.

Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера”

Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера”

29.11.2017 г. 15:29:51 ч.

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ връчи дипломите на випуск 2017

24.11.2017 г. 13:13:04 ч.

Национален семинар с международно участие на тема: „Перспективи и актуални предизвикателства  пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера”

Национален семинар с международно участие на тема: „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера”

20.11.2017 г. 08:42:24 ч.

Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“

Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“

26.10.2017 г. 13:48:27 ч.

Публична защита на дисертационен труд на докторант Владимир Филипов

Публична защита на дисертационен труд на докторант Владимир Филипов

12.6.2017 г. 12:22:21 ч.

Публична защита на дисертационен труд на докторант Христин Стрижлев

Публична защита на дисертационен труд на докторант Христин Стрижлев

12.6.2017 г. 12:10:24 ч.

Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“

Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“

27.4.2017 г. 13:05:34 ч.

Публична защита на дисертационен труд на докторант в катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" за придобиване на ОНС "Доктор"

Публична защита на дисертационен труд на докторант в катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" за придобиване на ОНС "Доктор"

5.12.2016 г. 10:57:05 ч.

Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“

Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“

2.12.2016 г. 08:59:57 ч.