Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

      УНСС е единственото висше училище в страната с разкрита специалност “Икономика на интелектуалната собственост”, а катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност.

      Катедра и специалност “Интелектуална собственост” са създадени през 1991 г. Някои от важните събития от историята на катедрата са:

  • Сключено споразумение за сътрудничество между Световната организация по интелектуална собственост /СОИС/ и УНСС през 2000 г.;
  • Създадена е Национална асоциация по интелектуална собственост по инициатива на катедрата.
  • През 2001 г. е създаден Информационен център към библиотеката на УНСС със специализирана литература по проблемите на интелектуалната собственост благодарение на дарение на СОИС, което включва над 400 заглавия в областта на икономиката, управлението и правата на интелектуална собственост върху хартиен и електронен носител.
  • През 2003 г. е създаден Център по интелектуална собственост, който беше открит от президента на Република България г-н Георги Първанов, от генералния директор на СОИС д-р Камил Идрис и Министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов. Центърът е изграден с подкрепата на СОИС. Постигната е договореност Центъра да стане филиал на Световната академия по интелектуална собственост, в съответствие с която Академията ще предоставя магистърски програми за обучение по интелектуална собственост, по които ще се осъществява дистанционно обучение.
  • През 2013 г. като правоприемник на Центъра по интелектуална собственост е създаден Институт по интелектуална собственост и лидерство.
  • През 2017 г. като правоприемник на Института по интелектуална собственост и лидерство е създаден Университетски център по интелектуална собственост.