Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: понеделник, 20 ноември 2017 11:21

За конференцията

XIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
посветена на 65-годишния юбилей на катедра
"ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС"


НА ТЕМА:

"ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ"

под патронажа на РЕКТОРА на УНСС
проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ


4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г.
СОФИЯ