Катедра "Индустриален бизнес"

Поздравления за нашите студенти Василена Василава, Илианна Костадинова, Райна Тодорова, Георги Ескидаров

петък, 11 юни 2021 10:28

Наши студенти с висока оценка от Българската стартъп асоциация

сряда, 02 юни 2021 9:13

На 31 май 2021 г. в онлайн среща между УНСС и Българската стартъп асоциация (BESCO) студенти от специалностите „МИО”, 3-ти курс и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха резултатите от техните проучвания на тема „Инвестициите на пенсионните фондове във фондове за рисков капитал (venture capital)“.

Откриване на срещата

Задачата на студентите представлява практически казус, разработен от техните преподаватели доц. д-р Вяра Милушева и гл. ас. д-р Моника Моралийска съвместно с Българската стартъп асоциация, като част от споразумението за сътрудничество между организацията и нашия университет, сключено през м. декември 2020 г.

Срещата беше открита от председателя на Българската стартъп асоциация Добромир Иванов и от изпълнителният й директор Недялко Дервенков, а от страна на УНСС от проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество. Проф. Стоянова изрази своето удовлетворение от стартирането на инициативата, която е израз на стремежа на университета да работи по-тясно с бизнеса и да осигурява по-голяма практическа насоченост на обучението.

В разработката на бизнес казуса участваха студентите от специалност „Бизнес икономика” Василена Василева, Райна Тодорова, Илиана Костадинова и Георги Ескидаров и студентите от „Международни икономически отношения“ Ани Ненкова, Васил Тричков, Никола Петров и Мартин Божинов. Те представиха резултатите от двумесечната си работа, включваща разработване на аналитично проучване по тема, която предстои да бъде предложение на законодателна инициатива от BESCO към българските институции. Тя касае възможностите на пенсионните фондове в България да инвестират в алтернативни фондове, включително във венчър фондове, които впоследствие предоставят финансиране на иновативни фирми и стартъпи.

Представяне на студентите от специалност „Бизнес икономика“

Студентите направиха презентации, в които представиха важни аспекти от разработения от тях проект. Екипът от специалност „Бизнес икономика“ разгледа въпросите, свързани с видовете пенсионни фондове в България, САЩ и страни от Европа и Азия, както и техните инвестиционните политики. Те направиха сравнителен анализ на пенсионните фондове, инвестиращи в рисков капитал, и на законовите промени в тази област. Беше представена и прогноза за нетния ефект върху предприемаческата екосистема, при условие че българските пенсионни фондове инвестират до 5% от портфейла си във фондове за рисков капитал.

Екипът от специалност „Международни икономически отношения“ представи отличителните характеристики на различните пенсионни системи, които се прилагат в редица развити държави от Европа, Азия и САЩ, различните видове пенсионни фондове и тяхната инвестиционна политика, както и каква част от инвестициите на пенсионните фондовете са насочени към фондове за рисков капитал. Бяха представени конкретни законови промени, които са позволили на пенсионните фондове по-голяма свобода при инвестирането на поверените им средства и по този начин са стимулирали, в определена степен, устойчивото развитие на икономиката. В разработката са намерили място и историите на редица успешни стартъп компании, получили своето първоначално финансиране от пенсионни фондове чрез фондове за рисков капитал.

Представяне на студентите от специалност „Международни икономически отношения“

Представителите на ръководството на Българската стартъп асоциация изразиха своята удовлетвореност от представените разработки и дадоха висока оценка за тяхното качество и задълбоченост, постигнати от студентите, въпреки трудността на бизнеса казуса и сложността на разглежданата материя. Според тях, изготвените от студентите анализи ще бъдат полезни за работата на BESCO, свързана с разработване на предложение за изменение и допълнение на нормативни документи, касаещи пенсионните фондове в България.

Закриване на срещата


Какво казват студентите за участието им в проекта

Като студенти от катедра „Индустриален бизнес“ имаме честта и удоволствието да се обучаваме под ръководството на истински екип от професионалисти, които предават своите знания и опит чрез своя личен пример, отдаденост и високи изисквания. Проучването, което трябваше да направим, се оказа начинание, надхвърлящо нашите знания и научни интереси, и именно това ни провокира да предизвикаме себе си, за да надминем всички очаквания. В продължение на два месеца работихме по този проект, обединени от общата цел да представим себе си, катедра „Индустриален бизнес“ и нашия университет по най-добрия начин. Това начинание се оказа полезно, интересно и обогатяващо, но най-вече донесе ценен урок на всички нас да вярваме в себе си и в това, че притежаваме всички качества и способности да се справим с всяко предизвикателство занапред, без значение колко непознато и далечно ни изглежда то.

(Василена Василева, специалност „Бизнес икономика“)

„Щастлив съм от възможността да работя с колегите по реален казус от практиката, още повече в област, свързана с развитието на стартъп екосистемата, която ме интересува от дълго време. Работата по казуса обогати нашите знания и ни даде възможност да работим практически и в екип.“

(Никола Петров, специалност „МИО“)

Коментара на BESCO 

През месец декемри 2020г подписахме меморандум за сътрдуничество с УНСС/UNWE.
Вчера "пожънахме" първите резултати от сътрдуничеството си. Благодарение на отличната координация от доц. д-р Вяра Милушева и гл. ас. д-р Моника Моралийска, получихме главозамайващи доклади на тема „Инвестициите на пенсионните фондове във фондове за рисков капитал".
Защо това е важно: 

  •  Разработките на студените влизат директно в оценката на въздействие (и мотиви) необходима за законопроекта, който разработваме.
  •  Разработките са на феномнално ниво (няколкостотин страници of pure brilliance - от исторически факти, през сравнителни анализи, до конкретни препоръки).
  • Ясно демонстрираме тясна колаборация между образованието и бизнеса.
  • Разбиваме мита за ниското академично ниво на студентите у нас.

Спеицални благодарноти на студентите от специалност „Бизнес икономика” Василена Василева, Райна Тодорова, Илиана Костадинова и Георги Ескидаров и студентите от „Международни икономически отношения“ Ани Ненкова, Васил Тричков, Никола Петров и Мартин Божинов - колегите ни дават топли надежди, че идва по-добро утре!

Галерия снимки от Поздравления за нашите студенти Василена Василава, Илианна Костадинова, Райна То ...