Катедра "Индустриален бизнес"

гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк

вторник, 21 януари 2020 9:45

Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк

Ректорът проф. Димитър Димитров и изпълнителният директор на София Тех Парк г-н Тодор Младенов обсъдиха на среща в УНСС бъдещото сътрудничество между двете институции в осигуряването на практически стажове и участие в бизнес проекти на студенти от нашия университет, както и възможностите за съвместно участие в национални и международни проекти, в иновативни услуги и научен трансфер от научни и изследователски лаборатории към бизнеса.

В срещата участваха председателят на Управителния съвет на Парка г-н Васил Караиванов, проф. Теодор Седларски, член на Надзорния съвет на Парка, и г-жа Вангелина Михайлова, ПР мениджър. От страна на УНСС оперативен координатор на сътрудничеството ще бъде гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“, преподавател по управление на иновациите в бизнеса и инвестиции в бизнеса.

 Г-н Тодор Младенов, проф. Димитър Димитров,  гл. ас. д-р Зорница Йорданова, г-н Васил Караиванов и проф. Теодор Седларски (от ляво надясно)

Проф. Димитров и г-н Младенов постигнаха договореност за подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк.

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да се превърне в платформа за обмен на знания и идеи между научните среди, бизнеса, държавата и обществото.

Галерия снимки от гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк ...