Катедра "Индустриален бизнес"

Открита лекция на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“

четвъртък, 19 октомври 2017 21:10

Цветанка Минчева, директор „Банкиране на дребно“ и член на УС на УниКредит Булбанк  говори пред студентите от УНСС на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“. Лекцията бе част от  инициативата на УниКредит Булбанк „Бизнес Мастър Клас“ по икономика с практическа насоченост. Събитието в голямата конферентна зала под надслов „Сглоби теорията с практиката“ бе открито от доц. д-р Радко Радев, директор на Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност“ (u2b) и зам.-ръководител на катедра „Индустриален бизнес“.

В голямата конферентна зала на университета

„Иновациите имат водеща роля за развитието на една компания на пазара. Около 79% от компаниите, които са внедрили поне една иновация след 2011 г., имат ръст на оборота с поне 25% повече до 2014 г. по данни на Innobarometer - проучване на ЕК за дейности и нагласи, свързани с иновациите", посочи Цветанка Минчева, която е възпитаник на УНСС.

Цветанка Минчева и доц. Радко Радев

Лекторът коментира, че благодарение на бума на технологиите се появяват много компании, които се опитват да заемат част от банковия бизнес, който от своя страна е изключително регулиран, за да се гарантира спокойствието и защитата на потребителите. Затова  регулациите поставят пред банките много предизвикателства, с които т. нар. Fin Tech компании не се сблъскват, защото не подлежат на регулации, отбеляза Минчева. Тя даде примери с „играчите във финансовата верига“, говори за правилата, европейското законодателство, защитата на потребителите. Ако една банка иска да има бъдеще, то няма как тя да не залага на иновациите, посочи лекторът.

Присъстващите на срещата

Инвестициите в иновации в банкирането се насочват най-вече към повишаване качеството на клиентското обслужване и клиентската удовлетвореност, както и към развитие на алтернативни канали за банкиране, конкретизира Минчева. Те са последвани от инвестициите в иновации при процесите, продуктите и продажбите в банковия бизнес.

Лекторът

„Въпросът не е дали, а в какво да се инвестира", изтъкна Минчева. По думите й генерирането и подборът на качествени идеи са изключително важни, за да достигне една иновация до пазара. Няколко са основните начина за генериране на идеи в международни организации, каквато е и УниКредит Булбанк. Това са партньорство с ИТ компании и стартъпи, обмяна на добра практика на ниво група, обмяна на добра практика извън организацията, идея генерирана „отдолу" в организацията.

Галерия снимки от Открита лекция на тема „5-те пътя на иновациите до пазара“ ...