Катедра "Индустриален бизнес"

Тържествено връчване на дипломи на студенти от специалност "Бизнес икономика"

понеделник, 24 септември 2012 16:36 /
Начало:
петък, 09 ноември 2012
Край:
Място:
Подробности:

/виж подсайта - Обучение, специалност "Бизнес икономика"/