Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: петък, 16 септември 2016 11:20

Контакти

Административен секретар
Людмила Янева Стоилова

E-mail E-mail: [email protected]
Phone Телефон: (02) 8195 595
Office Кабинет: 4032