Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: сряда, 22 ноември 2017 11:29

За катедрата

К

Катедра “Индустриален бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа наука, обучението на квалифицирани кадри с висше образование за българската индустрия и фирми, научното обслужване на стопанската практика.