Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: понеделник, 03 септември 2012 16:26

Проекти

  1. Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията".
  2. Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми.
  3. Антикризисно управление на индустриалните фирми.
  4. Конкурентоспособност на българските индустриални фирми.
  5. Проучване на потребностите и съдържанието на обучението на мениджъри от текстилната и шивашката индустрия.