Катедра "Индустриален бизнес"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 28 февруари 2013 13:41

Организационен комитет

Председател:

проф.д.ик.н. Йосиф ИЛИЕВ

Членове:

доц.д-р Георги ПОПОВ

доц.д-р Донка АНДРЕЕВА

доц.д-р Кирил ДИМИТРОВ

доц.д-р Николай ЩЕРЕВ

доц.д-р Юлия МАРИНОВА

гл.ас.д-р Димитър БЛАГОЕВ

гл.ас.д-р Радко РАДЕВ

гл.ас.д-р Станка КОЛЕВА

Организационен секретар:

ас.д-р Ивайло ИВАНОВ