Катедра "Индустриален бизнес"

Обновено: събота, 03 март 2018 22:05

ПУБЛИКАЦИИ

download1.jpg

 Economics of Enterprise Ivan Georgiev, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Kiril Dimitrov, UNWE Publishing       Complex

Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции Иван Георгиев, Цветан Цветков, Димитър Благоев, Издателски комплекс УНСС

download3.jpg 

Основи на инвестирането Иван Георгиев, Издателски комплекс УНСС

download4.jpg

Икономика на предприятието Иван Георгиев, Виолета Хутова, Георги Попов, Донка Андреева, Йорданка Йовкова, Юлия Маринова, Яким Каменов, Николинка Игнатова,Николай Щерев, Радко Радев, Димитър Благоев, Издателски комплекс УНСС

download2.jpg

Управление на човешките ресурси Станка Колева, Издателски комплекс УНСС

Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg

Управление на човешките ресурси Управлението да мотивираме Йосиф Илиев, Абагар, 2005

images8.jpg

 Yordanova, Z., Knowledge transfer from lean startup method to project management for boosting innovation projects' performance, Int. J. of Technological Learning, Innovation and Development, 2017 Vol.9, No.4, pp.293 - 309 \ http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=88959 \

Прикачени файлове:

image/jpeg download4.jpg - 75 KB

image/jpeg download2.jpg - 87 KB

image/jpeg download3.jpg - 62 KB

image/jpeg download4.jpg - 75 KB

image/jpeg download2.jpg - 87 KB

image/jpeg download3.jpg - 62 KB

image/jpeg download4.jpg - 75 KB

image/jpeg download2.jpg - 87 KB

image/jpeg download3.jpg - 62 KB

image/jpeg download4.jpg - 75 KB

image/jpeg download2.jpg - 87 KB

image/jpeg download3.jpg - 62 KB

image/jpeg download2.jpg - 87 KB

image/jpeg download3.jpg - 62 KB

image/jpeg download4.jpg - 75 KB

image/jpeg download2.jpg - 87 KB

image/jpeg download3.jpg - 62 KB

image/jpeg download4.jpg - 75 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB

image/jpeg images8.jpg - 6 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB

image/jpeg images8.jpg - 6 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB

image/jpeg images8.jpg - 6 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB

image/jpeg images8.jpg - 6 KB

image/jpeg Stanka.Koleva.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKITE.RESURSI.2012.jpg - 113 KB