Катедра "Индустриален бизнес"

Среща на студентите от катедра „Индустриален бизнес“ с DHL Express

петък, 15 декември 2023 10:31

В края на лекционния курс по „Управление на бизнес риска“ доц. Петя Биолчева, преподавател в катедра „Индустриален бизнес“, организира специална среща между студентите и д-р Пламен Софрониев, Senior Manager Country Support – Trade Compliance Europe в DHL Express и зам. председател на БАКС.

Тема на срещата бе насочена към въпросите, свързани с търговското съответствие, експортния контрол, забранителните списъци и международните санкции.

Доц. Биолчева откри срещата, отбелязвайки важността на съвместната работа между Университета и бизнеса и даде възможност на д-р Софрониев да сподели богатия си експертен опит.

От своя страна гостът разкри по много интересен начин същността на търговските съответствия, заинтересованите страни и рисковете, с които се сблъскват. Той показа различни механизми и техники, чрез които могат да се предотвратят редица злоупотреби, свързани с нарушаване и заобикаляне на санкциите. Очерта практическия подход за гарантиране на търговско съответствие и експортен контрол.

Голям интерес сред студентите в препълнената зала предизвикаха реалните казуси, с които се сблъскват служителите в компанията, и начинът на тяхното разрешаване. Това позволи студентите да бъдат една стъпка по-подготвени за бизнеса. Те получиха и предложение за кариерно развитие чрез студентски стажове в  DHL Express.

Галерия снимки от Среща на студентите от катедра „Индустриален бизнес“ с DHL Express  ...