Катедра "Индустриален бизнес"

Индустиалната Метавселена

понеделник, 11 декември 2023 10:27

Д-р Янко Янакиев (#YankoYanakiev), дипломат и експерт по енергийна и икономическа дипломация, хоноруван преподавател и възпитаник на катедра „Индустриален бизнес“, изнесе проблемни лекции на тема „Индустриалната метавселена“ пред студентите от IV курс по специалностите „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика“.

По време на лекциите д-р Янко Янакиев направи исторически преглед на нивата на обществено развитие на човечеството и тяхната взаимообвързаност с еволюцията на технологичното и икономическото развитие, с енергийните преходи и с индустриалните революции. Студентите бяха запознати със съвременните глобални мегатрендове, които вече определят бъдещето на световната икономика и общество. Акцентирано беше върху развитието на клъстера от технологични иновации в производството и в потреблението на енергия, водещи до постепенна дълбока трансформация на глобалния енергиен сектор за постигане целите за климатична неутралност; еволюцията и ?oнвepгeнциятa нa тexнoлoгиите, обуславящи Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, които понастоящем създават мощен интерфейс между реалния и дигиталния свят, който има значителен синергиен ефект. Подчертано бе, че в условията на все по-бързи темпове на технологични иновации и по-кратки иновационните цикли изключително сложен проблем за бизнеса, който има многомерен конфликтологичен потенциал, е  трансформацията на настоящите бизнес модели към новите реалности.

В презентацията си д-р Янко Янакиев запозна студентите с технологичната еволюция и история на градивните технологични eлeмeнти нa Индycтpиaлнaтa мeтaвceлeнa, нeйнитe пpилoжeния и eфe?титe, ?oитo щe имa въpxy бизнeca, и?oнoми?ата и eжeднeвиeтo на хората. Представени бяха визии, концепции и резултати от актуални изследвания на индустриалната метавселена от водещи научни институти, компании и инвеститори, тexнoлoгични e?cпepти, индycтpиaлни aнaлизaтopи, бизнec лидepи и изcлeдoвaтeли. Очертани бяха предизвикателствата и решенията, пред които са изправени индустриалните компании, в разглеждането на индустриалната метавселена като потенциално трансформираща, но разумна и ефективна следваща стъпка в тяхната дигитална еволюция, характеризираща се с оперативната съвместимост и силнообвързани екосистеми. Прогнозите и очакванията са индустриалната метавселена да революционизира начина, по който се работи, но също така да отключи значителна нова стойност за бизнеса и обществата.

Обобщено бе, че индустриалната метавселена ще обедини дигиталния и реалния свят. Това дава възможност за постоянен обмен на информация, данни и решения и позволява на индустриите да решават изключително сложни проблеми от реалния свят по цифров път, променяйки начина на работа и взаимодействие и давайки значителни ползи за обществото.

Лекторът сподели, че в изложението е поставил повече въпроси, отколкото отговори, чрез което е целял да заостри вниманието на студентите, като бъдещи специалисти за предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени, независимо сферата на тяхната професионална реализация. В този смисъл, според д-р Я. Янакиев няма съмнение, че в близко бъдеще метавселената ще промени много аспекти от ежедневието ни по фундаментален начин, а тази лекция е своеобразна отправна точка за по-нататъшни разговори по темата.

По време на лекциите лекторът сподели и своя опит като научен работник и изследовател на индустриалните предприятия, като дипломат в енергийната и икономическата сфери, свързан с преговорите на ключови за България енергийни партньори и доставчици на енергия.

Студентите проявиха значителен интерес към разглежданите въпроси, като се включиха с въпроси, мнения и демонстрираха заинтересованост относно перспективите за тяхната професионална реализация в условията на значими икономически и обществени трансформации.

 

Галерия снимки от Индустиалната Метавселена ...