Катедра "Индустриален бизнес"

д-р Йорданова с награда за най-добра статия

вторник, 26 февруари 2019 10:03

Наша асистентка с награда за най-добра статия

сряда, 20 февруари 2019 9:10

Гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в Сингапур.

Гл. ас. д-р Зорница Йорданова по време на форума

На конференцията бяха представени над 300 статии. Нашата преподавателка представи темата “A Model for Evaluation of Innovative Universities”, която предизвика огромен интерес сред членовете на научния комитет и участниците в конференцията.

Работата по темата за образователните иновации и разработването на статията е част от научноизследователски проект за млади учени към Фонд „Научни изследвания“ - 2017 г. на тема „Значение на образователните иновациите като основен фактор за конкурентоспособност на университетите“, на който гл. ас. д-р Зорница Йорданова е ръководител.

Нашата асистентка получи покана за членство в International Institute of Knowledge Innovation and Invention, член на International Society of Educational Research и част от организационния комитет на конференцията за следващото издание през 2020 г. във Виетнам.

Галерия снимки от д-р Йорданова с награда за най-добра статия  ...