Катедра "Индустриален бизнес"

Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology"

вторник, 07 ноември 2017 20:27

Студенти-третокурсници от специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ посетиха българския офис на световния лидер в ИТ услугите - „DXC Technology“. Посещението беше част от практическото обучение на студентите по „Корпоративен риск мениджмънт“, организирано от ас. д-р Петя Биолчева и подкрепено от Центъра за развитие на бизнес компетенции U2B към катедра „Индустриален бизнес“.

Студентите и д-р Биолчева

 

Обучението на тема „Управление на риска от вътрешни заплахи“ бе проведено от мениджъра по сигурността на компаниятя Бойко Митев.  Студентите имаха възможността да се запознаят с видовете рискове и заплахи пред корпоративната сигурност,  както и с методите за ранна диагностика и превенция от нелоялни прояви на служители. 

По време на обучението

 

Специално внимание беше отделено на репутационния риск и неговата важност за организациите.

Галерия снимки от Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посет ...