Катедра "Индустриален бизнес"

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “БИЗНЕС ИКОНОМИКА”

понеделник, 24 септември 2012 16:41 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

/виж подсайта - Обучение, специалност "Бизнес икономика"/