Катедра "Индустриален бизнес"

Краен срок за подаване на заявка за избор на тема за курсова работа за студентите от четвърти курс специалност "Бизнес икономика"

понеделник, 24 септември 2012 16:27 /
Начало:
Край:
петък, 28 септември 2012
Място:
Подробности:

 /виж подсайта на специалността - Обучение - специалност "Бизнес икономика"/