Катедра "Индустриален бизнес"

ВАЖНО ЗА 4-ти КУРС

четвъртък, 24 януари 2019 13:56 /
Начало:
сряда, 06 март 2019
Край:
Място:
Подробности:

Уважеми колеги,

УНСС Ви предоставя  възможност за явяване на предварителен /безплатен/ кандидат-магистърси изпит. 

Изпитът ще се праведе на 06.03.2019г. Регистрационни карти можете да подадете в срок от 04.02. до 01.03.2019г.

Специалностите в магистърска сптепен, по които катедра "Индустриален бизнес" предлага обучение са както следва:

-Бизнес икономика;

- Бизнес анализи и проекти;

-Бизнес лидерство;

Бизнес и иновации с преподаване на английски език.