Катедра "Индустриален бизнес"

Защита на магистърски тези и провеждане на държавни изпити

вторник, 22 януари 2019 12:04 /
Начало:
вторник, 05 март 2019 10:00
Край:
вторник, 05 март 2019 17:00
Място:
Подробности:

На 05.03.2019г., предстоят защитете на магистърски тези за специалности "Бизнес икономика" и "Бизнес анализи и проекти", както и даржавните изпити по специалности "Бизнес икономика" и "Индустриален бизнес".

Допълнителна информация относно административните срокове можете да намерите в страниците на съответните специалности.