Катедра "Индустриален бизнес"

КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ”,

четвъртък, 07 юни 2018 18:19 /
Начало:
петък, 12 октомври 2018 9:00
Край:
неделя, 14 октомври 2018 13:00
Място:
София/ Равда
Подробности:

ПОКАНА за 70 години катедра "Индустриален бизнес" 

Катедра “Индустриален бизнес”, УНСС – гр. София най-учтиво кани Вас и/или Ваш/и колеги да вземете участие в организираната от нас XV Научно-приложна конференция. посветена на 70 – годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес“, на тема: “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ”, която ще се проведе в Равда, Бургаска област в две тематични направление: І направление – „Среда за индустриален растеж в България“ и ІІ направление – „Растежът на бизнес организациите – основа на индустриалния растеж“.

В рамките на Конференцията ще вземат участие както изтъкнати учени и изследователи в областта на икономиката и управлението от всички реномирани университети в страната, така и редица мениджъри на български фирми.

Докладите, ще бъдат публикувани в сборник с доклади (рефериран в Google Scholar). Най-добрите от тях ще бъдат предложени за печат в специализирани броеве на списанията на УНСС: „Икономически и социални алтернативи“ (реферирано в EBSCO) и в “Economics Alternatives” (реферирано в SCOPUS).

Допълнително информация може да намерите на адрес: www.industrialgrowth.eu. За въпроси може да се обръщате към секретариата на конференцията на електронна поща: secretariat@industrialgrowth.eu или на електронната поща на катедра „Индустриален бизнес“: ind.business@unwe.bg.

Надяваме на Вашето участие в конференцията!