Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 29 октомври 2020 23:36

Юбилеен сборник "100 години УНСС"

сборник.png

100-годишният юбилей на нашия Университет даде повод на Катедра „МИО и бизнес“ да инициира издаването на електронен сборник с избрани публикации на преподавателите от нашата катедра.

Вярваме, че сборникът ще е полезен за всички с интереси в областта на всеобхватната тематика на международните икономически отношения.

Приятно четене!

Прикачени файлове:

application/pdf Юбилеен сборник МИО УНСС.pdf - 4217 KB