Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 07 февруари 2019 16:07

ОКС "Магистър"

Катедра МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение.