Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 07 февруари 2019 17:10

За катедрата

Катедра „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта на международната търговия, международния бизнес, маркетинг и мениджмънт, международните финанси. 

Нашите преподаватели са търсени лектори, консултанти, експерти, които заедно с преподавателската си дейност, вземат активно участие и в написването и реализацията на стотици международни проекти. Много от тях са били на специализации в европейски, американски и азиатски университети. В същото време катедрата кани за преподаватели или гостуващи лектори признати специалисти, мениджъри, експерти от международни организации, държавни и частни структури, колеги от чуждестранни университети.

Всичко това допринася за поддържане на високия имидж на катедрата и специалността и продължава традицията на предоставяне на качествено и професионално обучение, поставена от създателите на нашата специалност преди повече от 65 години.