Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 07 февруари 2019 17:17

Наука

През годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение.

Нашите преподаватели и студенти участват в редица научни и практико-приложни проекти както на национално, така и на международно ниво. Повечето ни преподаватели са канени като експерти в международни изследователски и преподавателски екипи, което допринася за непрекъснатото подобряване на учебния процес и възможностите за представяне на най-новите тенденции и знания в областта на глобалната икономика пред нашите студенти.