Катедра "МИО и бизнес"

Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от CEEOL

вторник, 08 декември 2020 20:41
Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизнес“ от 2019 г. беше индексиран от водещата онлайн библиотека за пълнотекстови индексирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа - Central and Eastern European Online Library (CEEOL).
Сборникът включва многобройни доклади на български и английски език в различни области на международните икономически отношения и европейската интеграция, автори на 20 от които са преподаватели и докторанти от катедрата, както следва:
? "Принос на политиката за сближаване за стабилност и иновативност на МСП", автор: Светлана Александрова - Златанска https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911443
? "Технологичният трансфер – основен фактор за ускореното интернационализиране на фирмата", автор: Олег Лозанов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911449
? "Приносът на газовата инфраструктура на Румъния за енергийната сигурност на Балканите“, автор: Светла Бонева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911450
? "Анализ на състоянието и предпоставките за доходното неравенство в Европейския съюз", автор: Моника Моралийска https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911465
? "Единен цифров пазар на ЕС и насърчаване на дигитализацията на европейските предприятия", автор: Цветомир Цанов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911472
? "Значение и място на договорните условия на ФИДИК при реализация на проекти, финансирани от фондовете на ЕС в областта на околната среда в България", автор: Стоян Нейчев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911481
? "Маркетингови рискове в условия на интернационализация", автор: Георги Кожухаров https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911486
? "Ролята на екологичната устойчивост в маркетинга и маркетинговите стратегии при налагането на нов продукт", автор: Даниела Михнева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911487
? "Електромобилите – потребителски възприятия и нагласи на два европейски пазара – България и Германия" автор: Даниела Михнева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911488
? "Регионална конкурентоспособност – психологически, културни и поведенчески аспекти", автор: Милена Михайлова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911489
? "Алтернативни и традиционни модели на финансиране на МСП в Европейския съюз", автор: Деян Иванов https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911491
? "Възникване, развитие и финансиране на Eвропейския зелен пакт", автор: Филип Петков https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911493
? "Еволюция на теориите за управление на знанието и съвременни хоризонти", автор: Белослава Гуевска https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911494
? "Нагласи на българския бизнес по отношение на целите за устойчиво развитие на ООН", автор: Илина Мутафчиева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911547
? "Връщането на дейности при транснационалните компании – теоретични и терминологични рамки“, автор: Магдалина Генова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911545
? "Приносът на инструмента за предприсъединителна помощ в подготовката на Албания за членство в ЕС", автор: Индрит Ценай https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911560
? "Safe Haven Assets", автор: Весела Тодорова https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911567
? "ERP System Implementation and Aspects of Vendor Master Data Quality and Validation“, автор: Николай Мазаджиев https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911574
? "Fiscal Stability of the EU: The Contribution of National Fiscal Councils", автор: Филип Петков https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911578
? "Renewable Energy Sources in the Context of the Changing International Business Environment", автор: Иван Димитров https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=911581

За CEEOL
CEEOL е водеща платформа за академични електронни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. Базата предоставя на учени, изследователи и студенти достъп до широк спектър от академично съдържание с постоянно нарастващ обем. В момента CEEOL обхваща над 2000 списания, 690 000 статии и 4500 електронни книги ??????
Докладите са достъпни след регистрация в сайта:
Прикачени файлове:

image/jpeg ceeol.jpg - 57 KB

Галерия снимки от Сборникът с доклади от международната научна конференция на катедра „МИО и бизне ...