Катедра "МИО и бизнес"

Студентите от специалност „МИО“, трети курс участваха в решаването на практически казус с Консула по икономическите въпроси на България в Германия

сряда, 18 ноември 2020 15:38
На 17 и 18 ноември гост в упражненията по „Европейска икономика“ на студентите от МИО, III-ти курс, беше г-н Стефан Йонков, консул по икономическите въпроси на България в Германия и Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен. Повод за включването му беше казусът, по който студентите бяха работили, свързан с представяне на България като атрактивна локация за чуждестранни инвестиции.
Целта на практическата задача беше да задълбочи знанията на студентите за начина, по който се осъществява свободно движение на стоки и капитали в ЕС, като научат повече за подхода и критериите при избор на местоположение за преки инвестиции в друга държава от ЕС. Студентите участваха в симулационна игра, в която бяха разделени на групи, представящи Българската агенция за инвестиции, службата по търговски и икономически въпроси и избрани и проучени от студентите български общини, като всяка от групите представи възможностите за установяване на производство в България в различен сектор – автомобилна индустрия, медицински изделия и др. За тази цел студентите бяха изготвили анализи на предимствата, недостатъците, възможностите и рисковете в българската икономическа среда (правна рамка, данъчни и други облекчения, количество и качество на работната сила, транспортна инфраструктура, логистика и т.н.), които представляват стимули и пречки пред инвестициите у нас????.
Всички групи се представиха отлично и впечатлиха госта с много добра подготовка по казуса, задълбочени познания по темата и интересни презентации, за което получиха похвали и бяха насърчени да обмислят работата в някоя от българските служби по икономически въпроси като вариант за бъдещата си професионална реализация
Прикачени файлове:

image/jpeg сайт.jpg - 80 KB

Галерия снимки от Студентите от специалност „МИО“, трети курс участваха в решаването на практическ ...