Катедра "МИО и бизнес"

Открит е конкурсът за ОНС "Доктор"

сряда, 04 ноември 2020 16:12
Катедра „МИО и бизнес“ кани завършили магистри с интереси към научноизследователската работа, да разширят погледа и възможностите си за личностно и професионално усъвършенстване в избрана област от международните икономически отношения, като станат докторанти в Катедрата.
- 5 места за редовна и 8 места за задочна форма на докторантура
- Широки възможности за избор на актуална тема в областта на световното стопанство и международните икономически отношения, международния бизнес и маркетинг, европейската интеграция, международните финанси, международната конкурентоспособност, проблемите на глобализацията и регионализма и др.
- Срок за подаване на документи: 30 ноември 2020 г.
- Провеждане на приемните изпити: в периода 1 до 15 февруари 2021 г.
Повече за докторантурата в Катедра „МИО и бизнес“ вижте тук: ?? http://departments.unwe.bg/.../%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%b4...
Повече за процедурата, сроковете и документите за кандидатстване вижте тук: https://www.unwe.bg/.../%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1...

Галерия снимки от Открит е конкурсът за ОНС "Доктор" ...