Катедра "МИО и бизнес"

Награждаване на победителите в студентското състезание за есе

сряда, 04 ноември 2020 16:02
В рамките на конференцията на катедрата "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" на 16 октомври 2020 г. се проведе студентското състезание за есе, организирано от Катедра „МИО и бизнес“ и Студентски съвет, УНСС.
Журито, което оцени студентските презентации беше съставено от преподаватели от катедрата: гл. ас. д-р Силвия Кирова (председател на журито), гл. ас. д-р Моника Моралийска, гл.ас. д-р Васил Гечев, гл. ас. д-р Стефан Петров и докторант Мартин Петков.
С най-голям брой точки голямата награда (парична награда от 300 лв. и грамота за отлично представяне), спечели Моника Георгиева от специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ за представената от нея тема „Climate Change and the EU“.

Второ място (парична награда от 200 лв. и грамота за отлично представяне), беше присъдено на Александър Димитров от специалност „Международен бизнес с преподаване на английски език“ (дуална програма с УНИНТ – гр. Рим), за неговата разработка на тема: „Защо еврото е добро за България“.
На трето място (парична награда от 100 лв. и грамота за отлично представяне), беше класирана Анна Кучеряева от специалност „Международни икономически отношения“ за нейната презентация на тема: „Управление на комуникациите със заинтересованите страни“.

Всички участници получиха грамота за отлично представяне, връчени от преподавателите в Катедра „МИО и бизнес“.

Галерия снимки от Награждаване на победителите в студентското състезание за есе ...