Катедра "МИО и бизнес"

Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"

сряда, 04 ноември 2020 15:54

На 16 октомври 2020 г. се проведе традиционната международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" на тема: "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"

Повече за конференцията прочетете тук: https://www.unwe.bg/bg/news/18690/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b5%d1%81-13-%d0%b3%d0%be%d0%b4.html

На снимката: Откриване на конференцията на катедрата от г-н Драгомир Стойнев, Председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание на Република България, проф. д-р Миланка Славова, ръководител на катедра “МИО и бизнес”, УНСС, доц. д-р Светла Бонева, Главен секретар по научноизследователските проекти, УНСС, доц. д-р Мария Бакалова, Декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС и доц. д-р Елена Симеонова, Заместник-декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС.

Галерия снимки от Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИН ...