Катедра "МИО и бизнес"

Ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен гостува на студентите в специалност МИО

сряда, 04 ноември 2020 15:47
Стефан Йонков, Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в Мюнхен, Консул по икономическите въпроси на България в Мюнхен и възпитаник на нашата Катедра, беше гост в лекцията по „Европейска икономика“ на студентите в специалност МИО. Г-н Йонков се включи онлайн от Мюнхен, за да се представи като ментор на практическия казус, който студентите от специалност МИО ще разработят с негова помощ и преподавателите си по дисциплината проф. Димитър Хаджиниколов и гл. ас. д-р Моника Моралийска.
Г-н Йонков говори за състоянието на германската икономика, рекордния през последните години стокообмен с България, който е с положително търговско салдо за страната ни, възможността България да се утвърди като nearshoring дестинация за немските инвестиции, както и за по-значимите предизвикателства пред инвеститорите и начините за решаването им.
Целта на практическата задача е даде знания на студентите за начина, по който се осъществява свободно движение на стоки и капитали в ЕС, като научат за подхода и критериите при избор на местоположение за преки инвестиции в друга държава от ЕС. Те ще участват в симулационна игра, в която ще бъдат разделени на групи, представящи различните страни - конкретни немски фирми, Службата по търговски и икономически въпроси и български общини, които ще посрещнат и преговарят с потенциалните инвеститори от Германия. За тази цел те ще трябва да се подготвят като предварително изготвят анализи за предимствата, недостатъците, възможностите и рисковете в българската инвестиционна среда. Студентите трябва да анализират и пречките и оставащите проблеми пред свободното движение на капитали в ЕС, на примера на конкретните фирми, които ще представляват и приемат.
Г-н Йонков ще се включи отново през м. ноември, когато ще присъства на представянето на работата на студентите.

Галерия снимки от Ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен гостува н ...