Катедра "МИО и бизнес"

СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

сряда, 04 ноември 2020 15:45
Студентски съвет УНСС и Катедра "МИО и бизнес" обявяват
СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“
?? Могат да участват студенти от всички специалности и форма на обучение в УНСС
?? Студентите трябва да систематизират своите идеи в презентация, която да представят пред научно жури. Презентацията (PowerPoint) трябва да бъде между 12-15 слайда. Желателно е тя да бъде на европейска тематика, но се допускат презентации и на други теми, които имат индиректна връзка с европейската икономика.
?? До 10 октомври 2020 г. трябва да изпратите своята презентация на посочените имейли.
?? Състезанието ще се проведе на 16 октомври 2020 г. от 14,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС
??Победителите получават парични награди и сертификати за отлично представяне

Галерия снимки от СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ ...