Катедра "МИО и бизнес"

Практическо онлайн обучение с банка ОББ

четвъртък, 11 юни 2020 0:00

Практическо онлайн обучение с банка ОББ

След обучението онлайн през летния семестър, в катедра „МИО и бизнес“ проведохме и успешно практическо обучение в интернет среда. Събитието беше организирано в партньорство с дирекция „Корпоративна дистрибуция“ на Обединена българска банка.

Независимо от натоварения сесиен график, участие взеха обучаеми в бакалавърските програми на МИО на български и английски от 3-ти и 4-ти курс. От страна на банката участваха Юлия Бояджиева и Силвия Маркова– съответно главен експерт и експерт „Управление на човешките ресурси“, както и Весела Петкова и Борислав Карамитев – ръководител отдел „Трансакционно банкиране“ в дирекция „Маркетинг и бизнес развитие на МСП и Корпоративен сегмент“ и Христо Христев – Ръководител отдел „Големи корпоративни клиенти“. Г-жа Петкова и г-н Карамитев са възпитаници на нашата специалност. От страна на Катедрата събитието беше инициирано от гл. ас. д-р Цветомир Цанов, със съдействието на гл.ас. д-р Моника Моралийска, гл.ас. д-р Стела Живкова и гл.ас. д-р Валентин Билянски.

След представяне на участниците, онлайн срещата продължи с представяне на дейността на KBC Group в България, част от която е банка ОББ. Акценти в дискусията бяха специализацията на дирекция „Корпоративна дистрибуция“, която управлява кредитен портфейл от над 1,8 млрд. лева както и специфики на търговското финансиране (Търговския клуб) на банката.

На студентите беше поставена практическа задача – бизнес казус??, свързан с осигуряване на инвестиционно финансиране на потенциален клиент на кредитната институция. Студентите участваха в реална симулация съобразно работата в банката в сегменти „Корпоративни клиенти“ и „Кредитен риск“. Така обучаемите имаха възможност да се запознаят с фирмения профил и специализацията на кредитоискателя, да оценят неговите силни и слаби страни, да предложат структуриране на сделката (в т.ч. условия за усвояване, преценка относно погасителния план и възможностите за договаряне на гратисен период по кредита). Разделени на два екипа онлайн, всеки със съответен ментор от ОББ, студентите бяха активни в обсъждането и формулирането на конкретни предложения и препоръки.

В края на срещата бяха представени възможностите за реален стаж в банка ОББ, който може да е съобразен с предпочитанията и натовареността на студентите. Всички участници оцениха обучението, макар и изцяло онлайн, за интересно и полезно.

Прикачени файлове:

image/jpeg 103990517_681072292441886_4269962790450618727_o.jpg - 332 KB

image/jpeg 103947678_681071555775293_445738953609872887_o.jpg - 186 KB

image/jpeg 103872283_681071749108607_2061920562468064092_o.jpg - 424 KB

Галерия снимки от Практическо онлайн обучение с банка ОББ ...