Катедра "МИО и бизнес"

Наш преподавател на 3-месечна специализация в Китай

петък, 20 декември 2019 0:00

Доц. д-р Паскал Желев бе гост-изследовател по програма „Shanghai Jiao Tong University Visiting Scholars Fellowship 2019“ в Шанхайския университет „Джао Тонг“ (SJTU). В периода 10 септември – 10 декември 2019г. той изнесе серия от публични лекции по „Глобална икономика“ за магистри и изследователи от School of International and Public Affairs (SIPA) и Antai College of Economics and Management (АСЕМ). Научният престой бе използван и за договаряне на условията на дуална магистърска програма „International Business and Governance”, която се очаква да стартира през следващата учебна година. От страна на SJTU обучението на английски език ще бъде провеждано от School of International and Public Affairs (SIPA), а от страна на УНСС от Факултет „Международна икономика и политика“.

По време на специализацията си в Китай доц. Желев бе поканен да посети и Пекинския университет за чуждестранни изследвания, където изнесе публична лекция на тема „The Belt and Road Initiative and the Bulgarian-Chinese Economic Relations“.

Галерия снимки от Наш преподавател на 3-месечна специализация в Китай ...